Ông Nguyễn Văn Duy trao giải cho các tiết mục văn nghệ
CORE REALTY – Chúc mừng ngày 8/3
 • 13/04/2019
 • 2289 lượt xem
Giải Bóng CORE summer cup 2019
 • 13/04/2019
 • 2083 lượt xem
Gara dinner CORE Award 2019
 • 13/04/2019
 • 2568 lượt xem
Core Summer Tour Hải Tiến 2019
 • 13/04/2019
 • 2685 lượt xem

 

CORE REALTY – Gala Dinner 02 Năm Sinh Nhật
 • 14/09/2019
 • 2774 lượt xem
CORE REALTY – Tiếp Sức Tựu Trường 2019
 • 18/09/2019
 • 1985 lượt xem
Lễ Giới Thiệu Dự Án Nam Phúc Yên
 • 15/05/2019
 • 2241 lượt xem